Tris spol. s r.o.

TRIS, spol. s r.o.


stavebná činnosť, dodávka a montáž dopravného značenia, oceľových zvodidiel
O nás

Tris spol. s r.o.

Firma TRIS, spol. s r. o. je stavebná spoločnosť založená v decembri 2000. Zakladateľmi spoločnosti sú pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami získanými odbornou praxou vo svojom obore, zaoberajúci sa realizáciou veľkých investičných celkov charakteru dopravných, priemyselných, inžinierskych, vodohospodárskych, pozemných stavieb.

SME LÍDROM NA TRHU V STAVEBNEJ ČINNOSTI, DODÁVKE A MONTÁŽI DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, DODÁVKE A MONTÁŽI OCEĽOVÝCH ZVODIDIEL


Environmetnálna politika

Tris spol. s r.o.

Spoločnosť TRIS, spol. s r. o. , ktorá ponúka realizáciu produktov a služieb, si plne uvedomuje, že zdravé životné prostredie je zárukou kvalitného života na Zemi a že cieľom starostlivosti o životné prostredie je vytváranie podmienok pre trvale udržateľný rozvoj v dimenzii zachovania životného prostredia pre budúce generácie. Spoločnosť si plne uvedomuje vplyv svojich činností a služieb na životné prostredie. Konateľ spoločnosti preto pre ďalší rozvoj činnosti a trvale zlepšovanie sa zaviazal dodržiavať túto environmentálnu politiku...

Environmentálna politika - kompletný dokument vo formáte PDF

Naše služby

Tris spol. s r.o.


HLAVNÝM ZAMERANÍM SPOLOČNOSTI JE VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A OPRAVA

ciest a komunikácií • parkovísk • spevnených plôch • chodníkov

PRODUKTY

zvislé dopravné značky • prenosné dopravné značky • cestné a mostové zvodidlá • reflexné gombíky • dopravné bezpečnostné zariadenia

OBCHOD

predaj a montáž dopravných značiek a dopravných zariadení • prenájom dopravného značenia a dopravných zariadení • predaj a montáž zvodidiel a príslušenstva • stavebná činnosť • reklamná činnosť • komerčná grafika •
Referencie

Tris spol. s r.o.


Stavebná činnosťDopravné značenieZvodidlá

certifikáty

Tris spol. s r.o.

KONTAKTUJTE NÁS

Tris spol. s r.o.
TRIS, spol. s r. o.
Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
Tel.: +421 55 677 18 04, +421 905 883 598
E-mail: tris@tris.sk