Stavebná činnosť

Tris spol. s r.o.


Obytný súbor Nová Terasa III.etapaObytný súbor Nová Terasa II.etapaÚprava križovatky na Ondavskej uliciIBV Ludvíkov dvor – komunikácie a priepustyIBV NOVÉ MOKRANCE